Okno główne programu

1. Tytuł

Tytuł okna zawiera nazwę aplikacji oraz numer wersji (w tym przypadku 0.4.286).

2. Aktualizacje

Jeśli aktualizacje są dostępne, JD przypomni o tym w pasku tytułowym.

3. Aktualizacje dodatków

Istnieje wiele dodatków do JDownloadera, rozszerzających jego funkcjonalność. Jeśli aktualizacje dla wybranych dodatków są dostępne, JD dodaje je automatycznie do listy pobierania.
Zobacz →Instalacja i aktualizacja dodatków.

4. Lista pobierania

Tu wyświetlone są wszystkie twoje elementy do pobrania. Możesz przeorganizować listę przeciągając jej elementy, lub używając przycisków przesuwania. JD pobiera elementy z góry na dół. Oznacza to, że zmiany w organizacji listy wpłyną na kolejność pobierania. Na liście istnieją 2 różne typy elementów. Są to pakiety i linki. Linki można pogrupować w pakiety.

Kolory stanu

W zależności od stanu pobierania, komórka listy może przybierać różne kolory:
Zielony: Pobieranie zakończyło się poprawnie;
Biały: Pobieranie jeszcze się nie rozpoczęło;
Czerwony: Pobieranie zostało przerwane, ponieważ wystąpił błąd.

5. Szybka aktywacja Trybu Premium

Używając tej opcji, pozwolimy JD pobierać w Trybie Premium.
:!: Zanim będzie można użyć wpisanych kont Premium, trzeba zaznaczyć tę opcję!

6. Maksymalna ilość równoczesnych transferów

JD ma możliwość pobierania więcej, niż jednego linku w tym samym czasie. Może być to użyteczne, by przyspieszyć pobranie. Maksymalna liczba równoczesnych transferów to 20.
:!: Większość (ale nie wszystkie) serwisów hostingowych pozwala na pobieranie tylko jednego pliku naraz. Aby pobierać więcej, trzeba kupić konto Premium.

7. Ograniczenie prędkości pobierania

Czasem może zdarzyć się, że będzie potrzeba ograniczenia wykorzystania pasma pobierania przez JD. 0 oznacza brak ograniczenia.

Menu

Plik

Dodaj

Dodaj linki

Pozwala dodać jeden, lub więcej linków do listy.

Wczytaj listę pobierania

Dodaje Pojemnik z listą pobierania. Obsługiwane typy to: DLC, RSDF i CCF.

Usuń

Usuń

Usuwa zaznaczone wpisy

Usuń zakończone elementy

Usuwa wszystkie poprawnie pobrane linki (oznaczone na zielono)

Usuń zakończone pakiety

Usuwa wszystkie poprawnie pobrane pakiety. :!: Zwróć uwagę, że domyślnie JD usuwa zakończone linki z listy automatycznie.

Zapisz listę pobierania

Eksportuje bieżącą listę pobierania w (formacie pojemnika DLC).

Restartuj

Restartuje JDownloadera.

Wyjdź

Wyłącza JDownloadera.

Menu

Ustawienia

Otwiera główne okno Konfiguracji. Są dwa różne widoki konfiguracji. Można przełączać się między nimi

  1. Konfiguracja FengShui (domyślny widok): Prosta konfiguracja z bardzo podstawowymi opcjami.
  2. Zaawansowana konfiguracja: Pokazuje wszystkie dostępne opcje.

Przeciągnij i Upuść

To bardzo małe okienko, które będzie zawsze na wierzchu. Możesz przeciągnąć link z dowolnej przeglądarki i upuścić na tym okienku, a zostanie on dodany do listy pobierania.

Dodatki

Ustawienia dodatków

Otwiera panel konfiguracji dodatków.

Lista dodatków

Większość dodatków dodaje swoje własne menu tutaj. Możesz odnaleźć tutaj odpowiednie opcje. Po więcej szczegółów udaj się do dokumentacji danego dodatku.

Konta Premium

Ustawienia hostingu

Otwiera konfigurację wtyczek hostingu.

Lista wspieranych usług Premium

Tutaj znajdują się obsługiwane przez JD w trybie Premium serwisy hostingowe.

Konfiguracja

Otwiera okno konfiguracji dla danej wtyczki hostingu.

Konta
  1. Aktywne (kliknij by aktywować lub dezaktywować obsługę tego konta, ikonka symbolizuje aktualny stan)
  2. Informacje o koncie (sprawdza informacje o koncie i wyświetla je)

Pomoc

Wyświetl okno dziennika

Pokazuje dziennik zdarzeń programu (tzw. log). Dziennik zdarzeń potrzebny jest twórcom JD do identyfikacji i usunięcia ewentualnych błędów programu
Szczegółowe informacje, jak utworzyć raport błędu

Forum wsparcia

Otwiera w przeglądarce Forum wsparcia technicznego.

Otwórz bazę wiedzy

Otwiera w przeglądarce Bazę widzy o JD.

Lista zmian

Otwiera w przeglądarce Listę zmian wprowadzonych w programie.

O programie

Krótka informacja o programie i jego twórcach.

Pasek narzędzi

1. Rozpocznij/Zatrzymaj pobieranie

Rozpoczyna lub zatrzymuje pobieranie plików. Można jednak ten proces zautomatyzować ustawiając automatyczne rozpoczynanie w konfiguracji programu.

2. Zatrzymaj po tym pliku

Czeka, aż aktywne transfery zakończą się i przestaje pobierać. Pobieranie nowych elementów nie zostanie rozpoczęte.

3. Dodaj jeden lub więcej linków

Otwiera okienko wpisywania linków. Możesz nawet wkleić kod źródłowy strony. JD wychwyci linki do pobrania.

4. Wczytaj listę pobierania

Dodaje Pojemnik z listą linków. Obsługiwane typy takiego pojemnika to DLC, RSDF i CCF.

5. Usuń element z listy

Usuwa zaznaczone elementy z listy

6. Przenieś zaznaczone elementy na koniec listy

Przesuwa zaznaczone elementy listy (linki lub pakiety) na dół listy

7. Przenieś element o jedno pole w dół

Przesuwa zaznaczone elementy listy (linki lub pakiety) o jedno pole w dół

8. Przenieś element o jedno pole w górę

Przesuwa zaznaczone elementy listy (linki lub pakiety) o jedno pole w górę

9. Przenieś zaznaczone elementy na sam początek listy

Przesuwa zaznaczone elementy listy (linki lub pakiety) na samą górę listy

10. Ustawienia

Otwiera okno konfiguracji programu. Są dwa różne widoki konfiguracji. Można przełączać się między nimi

  1. Konfiguracja FengShui (domyślny widok): Prosta konfiguracja z bardzo podstawowymi opcjami.
  2. Zaawansowana konfiguracja: Pokazuje wszystkie dostępne opcje.

11. Włącz/wyłącz ponowne połączenie

Jeśli twoje połączenie z internetem ma dynamicznie przypisywany adres IP (większość usług DSL tak ma), możesz skorzystać z opcji ponownego połączenia, by uniknąć czasu oczekiwania. By to zrobić należy:

  1. Ustawić opcje ponownego połączenia,
  2. Włączyć opcję ponownego połączenia tym przyciskiem (domyślnie wyłączony)

12. Ręczne połączenie ponowne

Jeśli masz prawidłowo skonfigurowane opcje ponownego połączenia, możesz kliknąć w ten przycisk, aby JD rozłączył i połączył twoje połączenie internetowe w tej chwili.

13. Monitor listy

Jeśli ta opcja jest włączona, JD będzie sprawdzał każdą zmianę zawartości twojego schowka systemowego i szukał w nim linków do pobierania. Jeśli obsługiwane linki znajdą się w schowku, JD doda je do pobierania. → Otworzy się okno Zbieracza linków.

14. Aktualizuj

JD aktualizuje się i sprawdza przy każdym uruchomieniu programu czy są dostępne nowe aktualizacji. By zainstalować nowe aktualizacje wystarczy kliknąć na ten przycisk.

pl/knowledge/wiki/gui/mainpanel.txt · ostatnio zmienione: 2016/06/27 16:35 (edycja zewnętrzna)