Ta strona jeszcze nie została przetłumaczona na język polski.

Pikatel Combomax

[[[HSRC]]]
  
  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    GET /rebootinfo.cgi HTTP/1.1
    Host: %%%routerip%%%
    Authorization: Basic %%%basicauth%%%
    [[[/REQUEST]]]
  [[[/STEP]]]

  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    GET /main.html HTTP/1.1
    Host: %%%routerip%%%
    Authorization: Basic %%%basicauth%%%
    [[[/REQUEST]]]
  [[[/STEP]]]

[[[/HSRC]]]