Ta strona jeszcze nie została przetłumaczona na język polski.

Datron RTA 1030 W

[[[HSRC]]]
   [[[STEP]]]
     [[[DEFINE ip0="192.168.1.1"/]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET / HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /logo_wireless.html HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /menu.html HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /version.html HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /footer.html HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /connect.html HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /stylemain.css HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/menu.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /colors.css HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/menu.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /util.js HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/connect.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /menuTree.js HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/menu.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /stylemain.css HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/connect.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /colors.css HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/connect.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /menuTitle.js HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/menu.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /encoder.js HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/connect.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /menuBcm.js HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/menu.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /diag.html HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/logo_wireless.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /menu_mgt.html HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/logo_wireless.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /stylemain.css HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/diag.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /colors.css HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/diag.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /menuTree.js HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/menu_mgt.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /stylemain.css HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/menu_mgt.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /colors.css HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/menu_mgt.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /menuTitle.js HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/menu_mgt.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /menuBcm.js HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/menu_mgt.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /resetrouter.html HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/menu_mgt.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /stylemain.css HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/resetrouter.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /colors.css HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/resetrouter.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /rebootinfo.cgi?checkNum=8423&quickSetup=0 HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/resetrouter.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /clear.html HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/rebootinfo.cgi?checkNum=8423&quickSetup=0
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /index.html HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/rebootinfo.cgi?checkNum=8423&quickSetup=0
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /main.html HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/index.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /logo_wireless.html HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/main.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /menu.html HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/main.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /version.html HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/main.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /footer.html HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/main.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /connect.html HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/main.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /stylemain.css HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/menu.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /colors.css HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/menu.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /util.js HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/connect.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /menuTree.js HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/menu.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /stylemain.css HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/connect.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /colors.css HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/connect.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /menuTitle.js HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/menu.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /encoder.js HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/connect.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /menuBcm.js HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/menu.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /constatus.html HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/connect.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /stylemain.css HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/constatus.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /util.js HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/constatus.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
   [[[STEP]]]
     [[[REQUEST]]]
GET /colors.css HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.1/constatus.html
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

     [[[/REQUEST]]]
   [[[/STEP]]]
[[[/HSRC]]]