Skrypt HTTP Live header

Ten typ skryptu ponownego połączenia został zainspitowany Dodatkiem do Firefox - Firefox Live header. Radzimy użyć Dodatku skryptera do edycji lub pisania nowych skryptów. Dla większości routerów, Nagrywanie ponownego połączenia może całkowicie zautomatyzować ponowne połączenie.

Struktura

Skrypt bazowany jest na XMLu, ale z [[[ zamiast < i ]]] zamiast >. Otoczone przez znacznik HSRC, tzw. kroki definiują surową strukturę.

[[[HSRC]]]
  [[[STEP]]]
   ....deklaracja...
  [[[/STEP]]]
  [[[STEP]]]
   ....deklaracja...
  [[[/STEP]]]
...
[[[/HSRC]]]

Deklaracje

Definiowanie zmiennych

Zmienne mogą być definiowane i użyte później za pomocą %nazwa_zmiennej%.

[[[DEFINE routerip="192.168.0.1" pass="moje_haslo"/]]];

Predefiniowane zmienne:

 • %user% → Login
 • %pass% → Hasło
 • %routerip% → Adres IP twojego routera
 • %basicauth% → Używane do basic authenitcation. md5(user:pass)
 • %Set-Cookie% → Ciasteczko ostatnich żądań. Używane do wysyłania ciasteczek.

Żądania

Żądania to najważniejsze deklaracje. Żądanie to zwyczajne zapytania HTTP. W poniższym przykładzie użyte są zmienne user i pass.

  [[[REQUEST]]]
      POST /cgi/dial/ HTTP/1.1
      Accept-Language: de, en-gb;q=0.9, en;q=0.8
      User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR
      1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
      Host: %%%routerip%%%
      Accept: text/html, image/gif, image/jpeg, *; q=.2, */*; q=.2
      Connection: keep-alive
     1=5&11=%%%user%%%&12=%%%pass%%%&14=on&21=0&22=pppoa_DIALUP_PPP1&23=DIALUP_PPP1&24=-7A0B-0-0-F-0-0_1_0_0_1_0_0_A000001_FFFFFF00_0_0_0_0&25=%%%user%%%&26=KOMCIDPEOKNIEDLN&27=&28=
[[[/REQUEST]]]

Odpowiedź

..jest użyta do wczytania zmiennych ze źródła kodu HTML. Odczytane zmienne mogą być użyte później.

 [[[REQUEST]]]
  GET / HTTP/1.1
  Accept-Language: de, en-gb;q=0.9, en;q=0.8
  User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR
  1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
  Host: www.meineip.de
  Accept: text/html, image/gif, image/jpeg, *; q=.2, */*; q=.2
  Connection: keep-alive
[[[/REQUEST]]]
[[[RESPONSE keys="ip"]]]
  Ihre IP\-Adresse lautet\:\<\/th\>
  \<td\>\<b\>(.*?)\<\/b\>\<\/td\>
[[[/RESPONSE]]]
[[[RESPONSE keys="provider"]]]
  \<th style\=\"text\-align\: right\;\"\>Internetprovider\:\<\/th\>
  \<td\>(.*?)\<\/td\>
[[[/RESPONSE]]]


Zmienne %ip% i %provider% mogą od teraz zostać użyte.

Czas oczekiwania

Czasami, wymagane jest, by odczekać pewien czas. Przykład: Po rozłączeniu, trzeba zaczekać, zanim zacznie się zasymulowane kliknięcie w „Połącz”.

[[[WAIT seconds="10"/]]]

Przykłady

Linki

pl/knowledge/wiki/reconnect/live-header-script.txt · ostatnio zmienione: 2016/06/27 16:35 (edycja zewnętrzna)