Instalacja i aktualizacja dodatków

JD posiada zintegrowany Menadżer Dodatków. Funkcja ta instaluje dodatki i dba o ich aktualizację.

Przejdż do "Menadżera dodatków"

 1. Przejdź do Menadżer dodatkówInstalacja i aktualizacje
 2. Zaznacz wszystkie dodatki, które chcesz zainstalować.
 3. Klkinij Zapisz, gdy je zaznaczysz.

Pobieranie dodatków

 • Po naciśnięciu przycisku Zapisz, JD sprawdzi, które z zaznaczonych dodatków nie są aktualne. Jeśli aktualizacje zostaną odnalezione, JD doda je do twojej listy pobierania.
 • W głównym oknie programu naciśnij przycisk Rozpocznij/Zatrzymaj pobieranie - pierwszy przycisk od lewejInstalowanie

 • Gdy pobieranie dodatków zostanie ukończone, JD spyta, czy zainstalować je.
 • Narzędzie aktualizacji zrobi to automatycznie po twojej zgodzie.


 • Po ukończeniu instalacji, JD wyświetli okno informacyjne.

Prawdopodobnie JD będzie musiał uruchomić się ponownie, by ukończyć instalację

Konfiguracja

 • Twój dodatek powinien być już aktywny.
 • Dodatki można Włączać/Wyłączać za pomocą Menadżera Dodatków.
 • Dwukrotne kliknięcie na nazwie dodatku otworzy jego konfigurację.

 • Wiele dodatków tworzy dodatkowe menu w programie.
pl/knowledge/wiki/addons/install-and-update.txt · ostatnio zmienione: 2016/06/27 16:35 (edycja zewnętrzna)