AVM - Fritzbox

ENABLE UPNP first

Aktywacja UPnP w FRITZ!Boxie

Wejdź na stronę logowania swojego FRITZ!Box (http://routerip lub http://fritz.box) i wprowadź hasło.

Ustawienia

Możlwie, że trzeba będzie kliknąć w “Settings” w menu interfejsu routera..

 1. Kliknij “System” (pokaże się podmenu)
 2. Kliknij “Network Settings”
 3. Aktywuj UPnP
 4. Zastosuj zmiany

 
[[[HSRC]]]
  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
      POST /upnp/control/WANIPConn1 HTTP/1.1
      Host: %%%routerip%%%:49000
      Content-Type: text/xml; charset="utf-8"
      SoapAction:urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#ForceTermination

      <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <s:Envelope s:encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/' xmlns:s='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'> <s:Body> <u:ForceTermination xmlns:u='urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1' /> </s:Body> </s:Envelope>
    [[[/REQUEST]]]
  [[[/STEP]]]
[[[/HSRC]]]
knowledge/wiki/reconnect/scripts/avm-fritzbox-upnp.txt · Last modified: 2016/06/27 16:34 (external edit)