Ta strona jeszcze nie została przetłumaczona na język polski.

AirTies Air-6271

[[[HSRC]]]
  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    GET / HTTP/1.1
    Host: %%%routerip%%%
    [[[/REQUEST]]]
  [[[/STEP]]]
  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    GET /login.html HTTP/1.1
    Host: %%%routerip%%%
    [[[/REQUEST]]]
  [[[/STEP]]]
  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    GET /top_login.htm HTTP/1.1
    Host: %%%routerip%%%
    [[[/REQUEST]]]
  [[[/STEP]]]
  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    GET /loginmain.html HTTP/1.1
    Host: %%%routerip%%%
    [[[/REQUEST]]]
  [[[/STEP]]]
  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    POST /cgi-bin/login HTTP/1.1
    Host: %%%routerip%%%
redirect=&user=admin&password=%%%pass%%%&button=TAMAM
    [[[/REQUEST]]]
  [[[/STEP]]]
  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    GET /main.html HTTP/1.1
    Host: %%%routerip%%%
    [[[/REQUEST]]]
  [[[/STEP]]]
  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    GET /menu_frame.html HTTP/1.1
    Host: %%%routerip%%%
    [[[/REQUEST]]]
  [[[/STEP]]]
  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    GET /top.html HTTP/1.1
    Host: %%%routerip%%%
    [[[/REQUEST]]]
  [[[/STEP]]]
  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    GET /homepage.html?PassCheck=1 HTTP/1.1
    Host: %%%routerip%%%
    [[[/REQUEST]]]
  [[[/STEP]]]
  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    POST /cgi-bin/webapp HTTP/1.1
    Host: %%%routerip%%%
    [[[/REQUEST]]]
  [[[/STEP]]]
  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    POST /cgi-bin/webapp HTTP/1.1
    Host: %%%routerip%%%
    [[[/REQUEST]]]
  [[[/STEP]]]
  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    POST /cgi-bin/webapp HTTP/1.1
    Host: %%%routerip%%%
    [[[/REQUEST]]]
  [[[/STEP]]]
  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    POST /cgi-bin/webapp HTTP/1.1
    Host: %%%routerip%%%
    [[[/REQUEST]]]
  [[[/STEP]]]
  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    POST /cgi-bin/webapp HTTP/1.1
    Host: %%%routerip%%%
    [[[/REQUEST]]]
  [[[/STEP]]]
  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    POST /cgi-bin/webapp HTTP/1.1
    Host: %%%routerip%%%
    [[[/REQUEST]]]
  [[[/STEP]]]
  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    POST /cgi-bin/webapp HTTP/1.1
    Host: %%%routerip%%%
    [[[/REQUEST]]]
  [[[/STEP]]]
  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    POST /cgi-bin/webapp HTTP/1.1
    Host: %%%routerip%%%
    [[[/REQUEST]]]
  [[[/STEP]]]
  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    GET /management/management.html HTTP/1.1
    Host: %%%routerip%%%
    [[[/REQUEST]]]
  [[[/STEP]]]
  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    GET /tools/tools.html HTTP/1.1
    Host: %%%routerip%%%
    [[[/REQUEST]]]
  [[[/STEP]]]
  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    GET /tools/wait_reboot.html?status_modem=restart_modem HTTP/1.1
    Host: %%%routerip%%%
    [[[/REQUEST]]]
  [[[/STEP]]]
  [[[STEP]]]
    [[[REQUEST]]]
    POST /cgi-bin/webapp HTTP/1.1
    Host: %%%routerip%%%
    [[[/REQUEST]]]
  [[[/STEP]]]
[[[/HSRC]]]